PRAVIDLA SOUTĚŽE

Seznamte se s pravidly soutěže Žena internetu 2019 dříve, než vyplníte přihlášku do soutěže

Pravidla soutěže Žena Internetu 2019

 1. Soutěž Žena Internetu České republiky 2019 je originální soutěží krásy pořádaná na území České republiky.
 2. Soutěž vyhlásila agentura MA Models.
 3. Tato obecně závazná pravidla soutěže Žena internetu pro ročník 2019 se řídí právními předpisy České republiky a pravidly Evropské unie o ochraně osobních údajů.
 4. Vyhlášení soutěže
 5. ročník Žena Internetu ČR byl oficiálně vyhlášen 6. 8. 2019 na internetových stránkách www.zena-internetu.cz
 6. Průběh soutěže:
  a) registrace přes internetové stránky zena-internetu.cz v sekci Chci se přihlásit.
  b) hlasování na sociálních sítích
  c) celostátní finále

Podmínky pro zájemkyně o soutěž

 1. Soutěže se můžou zúčastnit ženy splňující níže uvedené podmínky:
  a) věk 18let a více
  b) občanství České republiky nebo zemí Evropské Unie, které mluví česky
  c) odeslání registračního formuláře a souhlasem se zpracovaním osobních údajů a podmínkami soutěže
  d) bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů) a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti
 2. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěž zjistí, že Finalistka nesplňuje podmínky soutěže, je povinen ji z dalšího průběhu soutěže vyřadit. O tom, zda Finalistka splňuje podmínky soutěže rozhoduje výlučně vyhlašovatel a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo udělit tzv. divokou kartu soutěžící, která ji bude opravňovat k přímému postupu do Finále
 4. Hlasování o postup do finále
 5. Do Finále postupuje 10 dívek, které v hlasování na sociálních sítích a webu pořadatele obdrží nejvíce hlasů.
 6. Finalistky obdrží pozvánku na finálový večer od vyhlašovatele e-mailem.

Finálový večer

 1. Finále bude probíhat formou soutěže finalistek ve 3 soutěžních disciplínách:
  a) konverzace s moderátorem
  b) módní přehlídka
  d) závod na rotopedu na čas
 2. Ve finále jsou zvoleny:
  a) Vítězka – Žena Internetu 2019
  b) Žena Internetu Sympatie – celková vítězka se součtem zaslaných hlasů u mediálních partnerů
  c) Žena s nejkrásnějšíma očima
  d) Žena s nejkrásnějším úsměvem
 3. O pořadí finalistek Žena Internetu 2019 rozhodne odborná porota.
 4. O složení poroty rozhodne organizátor soutěže. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.

Časový harmonogram

 1. 6.8.2019 oficiální zahájení soutěže s možností registrace do soutěže Žena Internetu
 2. 6.9.2019 ukončení registrace do soutěže
 3. 7.9.2019 zahájení hlasování na internetu
 4. 30.9.2019 ukončení hlasování na internetu
 5. listopad 2019 – fotografování finalistek
 6. prosinec 2019 – tisková konference
 7. leden 2020 – jednodenní soustředění
 8. konec ledna 2020 – finále soutěže

Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže Žena internetu a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřuje souhlas s uvedením svého jména, příjemní a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů v rámci zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce.
 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých ze soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a všech spolupracujících společností, partnerů soutěže a osoby jim blízké.